Asigurarea calităţii în învaţământul superior din România în context European. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional - ACADEMIS

Prezentare

Proiectul strategic Asigurarea Calitatii în Învatamantul Superior Din România în Context European. Dezvoltarea Managementului Calitatii Academice la Nivel De Sistem si Institutional – ACADEMIS are drept obiectiv general dezvoltarea si implementarea unui sistem eficient de asigurare si management al calităţii, atât la nivel de sistem, cât si la nivelul instituţiilor de învăţământ superior prin realizarea transferului de bune practici, consolidarea unui set de metodologii de evaluare in concordanţă cu standardele europene şi crearea unui nucleu de experţi în domeniul calitatii.
Proiectul raspunde direct cerinţelor identificate în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor, Axa Prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

 • Manager proiect – prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU
 • Manager adjunct – lect. univ. dr. Mihai FLOROIU

Prezentarea completa a proiectului

 

Obiective Specifice

 • Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calităţii în universităţi, inclusiv dezvoltarea personalului
 • Îmbunătăţirea managementului universitar şi creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a furniza calificări superioare adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii;
 • Îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior
 • Perfecţionarea „Metodologiilor si Ghidurilor de calitate privind asigurarea calităţii academice” la nivelul domeniilor de studiu  în concordanţă cu „Cadrul Naţional al Calificărilor”; integrarea principiilor de dezvoltare durabilă la nivelul instrumentelor, metodologiilor, activităţilor şi proceselor de predare şi învăţare în vederea creşterii conştientizării problemelor de mediu şi de prevenire a poluării
 • Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii în universităţi prin formarea unei mase critice de evaluatori interni şi externi ai calităţii academice.
 • Evaluarea internă şi externă conform metodologiei a studiilor de licenţă şi masterat a universităţilor acreditate implicate in proiect;
 • Dezvoltarea capacităţilor manageriale ale universităţilor acreditate implicate in proiect în domeniul asigurării calităţii;
 • Explorarea impactului culturii calităţii academice asupra implicării universităţilor în programe de dezvoltare economică, socială şi culturală a comunităţilor

Activităţi

Managementul proiectului Autoevaluare şi evaluare externă: Autoevaluarea instituţională şi evaluarea externă a calităţii la nivel de universitate şi programe de studii (specializări) pentru licenţă şi master. Asigurarea calitatii invatamantului superior din Romania in context european Indicatori de referinţă Formarea de evaluatori interni si externi ai calitatii academice Promovare- Diseminare-Transfer

 • Comunciat de presă

  Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord - Est

   

  În data de 15 aprilie 2011, va avea...


 • Comunicat de presă

  Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

   

  În data de 19 martie 2011, a avut...Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • Comunciat de presă

  Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord - Est

   

  În data de 15 aprilie 2011, va avea...


 • Comunicat de presă

  Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

   

  În data de 19 martie 2011, a avut...


 • Informare

  În ședința Consiliului ARACIS din data de 21.01.2010 a fost discutată și aprobată lista...