Thursday 14 of April 2011 14:53

Comunciat de presă

 

Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord - Est

 

În data de 15 aprilie 2011, va avea loc la Iași, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, organizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), prin proiectul finanțat din fonduri europene: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1.

 

La această acțiune vor participa: cadre didactice cu funcții de conducere, membri ai departamentelor de asigurare a calității universitare, studenți din universitățile de stat și particulare din regiune: Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău; Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi“ din Iași; USAMV „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași; Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iași; Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iași; Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava; Universitatea „George Bacovia“ din Bacău; Universitatea „Petre Andrei“ din Iaşi; Universitatea „Appolonia“ din Iaşi; Universitatea „Mihail Kogălniceanu“ din Iaşi; Fundaţia „Ştefan Lupaşcu“- Institutul de Studii Europene din Iaşi; Institutul Teologic Romano - Catolic din Iaşi; Universitatea „Gheorghe Zane“ din Iaşi; Institutul Teologic Romano Catolic Franciscan din Roman. De asemenea, vor fi prezenți și reprezentanți ai angajatorilor din mediul socio-economic din regiunea de Nord - Est.

 

Aceste seminarii regionale asigură sustenabilitatea obiectivelor proiectului ACADEMIS, creșterea vizibilitatea ARACIS în mediul universitar românesc și realizarea în învățământul românesc a unei culturi a calității.