COMUNICAT DE PRESA

 

Echipa de management a proiectului ACADEMIS vă anunţă pe această cale că, in cadrul implementării proiectului, in conformitate cu Cererea de Finanţare şi Graficul de implementare, in perioada 5 – 11 aprilie 2010 va avea loc o vizită de lucru in Franţa, in vederea unui schimb de experienţă şi de exemple de bune practici in domeniul evaluării calităţii invăţămantului superior.

 

Delegaţia ACADEMIS va fi formată din 12 persoane, experţi pe termen lung implicaţi in derularea proiectului, precum şi reprezentanţi ai universităţilor, ai asociaţiilor studenţeşti şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

Vizita de lucru este structurată pe reuniuni de lucru la Ministerul Invăţămantului Superior, la AERES – Agenţia Franceză de Calitate in Invăţămantul Superior, la Centrul Internaţional de Studii Pedagogice de la Sevres, la Comisia pentru Titlurile de Ingineri, precum şi la două universităţi franceze, Paris Est Creteil şi Lyon 1.

 

Echipa de management a proiectului

Bucureşti,