Conferința de lansare a proiectului ACADEMIS

In data de 10 februarie 2009 a avut loc Conferința de lansare a proiectului finanțat din fonduri europene POSDRU .....

Programul conferintei

Galerie foto

01/06/10

Conferinţa Naţională "Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior din România" - RAPORT 2009

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior derulează în prezent programul finanţat din Fonduri Europene intitulat „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional“ – ACADEMIS (contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1), în vederea sprijinirii instituţiilor de învăţământ superior din România pentru creşterea calităţii pregătirii forţei de muncă, în conformitate cu mediul socio-economic şi cultural european.

Proiectul a început pe 01 noiembrie 2008, fiind structurat pe trei ani de implementare. În acest context, ARACIS organizează conferinţa naţională cu tema „ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA” ce va prezenta şi dezbate rezultatele primului an de implementare a proiectului.

 Conferinţa se va desfăşura în data de 14 ianuarie 2010 ora 09h30, la Institutul Naţional de Statistică din Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, Sector 5.

 Programul Conferinţei Naţionale