ISQM 2011

THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSTITUTIONAL STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION ISQM 2011 (14-16 Iulie 2011, Sibiu - România)

 

În perioada 14-16 iulie 2011, s-a desfășurat, la Sibiu, sub egida Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a treia Conferință Internațională, „Institutional Strategic Quality Management – ISQM 2011”, în cadrul programului finanțat din Fondul Social European din proiectul: „Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și instituțional” (contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1).

 

La acest eveniment, au participat peste 80 de experți din domeniul asigurării calității în învățământul superior, din țară și din străinătate. Conferința a fost onorată de prezența a 20 de participanți din străinătate, reprezentând 14 state (Suedia, Italia, Belgia, Germania, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Franța, Ungaria, Letonia, Estonia, Turcia, Kazahstan, Rusia). De asemenea, au mai fost prezenți reprezentanți ai forurilor de conducere ale organismelor europene în domeniul asigurării calității învățământului superior: European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Participanții din România au reprezentat numeroase universități de stat sau private, militare, de artă, inginerie, învățământ medical, învățământ economic.

 

Agenda evenimentului a cuprins o serie de activități organizate în sesiuni paralele, în cadrul cărora au fost prezentate numeroase lucrări privind provocările și problemele asigurării calității în învățământul superior din România și la nivel european. Lucrările înscrise de participanți au fost evaluate de către membrii comitetului științific internațional al conferinței, fiind propuse spre publicare, în volumul de lucrări al conferinței, 50 de lucrări de conținutul cărora sunt răspunzători autorii.

 

În a doua zi a conferinței a avut loc un workshop cu tema „Learning outcomes and quality management”, coordonat de experți străini din Portugalia, Spania, Marea Britanie, Letonia, România, la care au participat majoritatea celor care au prezentat lucrări, evaluatori, invitați.

 

Programul Conferinței

 

Prezentări susținute (14.07.2011)

 

Prezentări susținute (15.07.2011)

 

Proceedings

 

Galerie foto