Promovare, Diseminare, Transfer

a. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru popularizarea rezultatelor proiectului şi lansarea publică a Barometrului Calităţii.
b. Organizarea unei serii de trei conferinţe desfășurate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie (Comisia Europeană, Universităţi din Europa Centrală şi de Est, European University Association, Universităţi Europene)
c. Organizarea a patru vizite de lucru în patru centre universitare europene pentru ca actorii naţionali implicaţi în desfăşurarea proiectului să poată învăţa la faţa locului din exemplele de bună practică europeană în domeniul evaluării calităţii învăţământului superior
d. Publicarea unui număr de 6 editii ale Quality Assurance Review. Materialele publicate vor fi generate atât de conferintele amintite care vor fi bazate pe un sistem de tip „Call for Papers” cât şi alte articole şi rapoarte relevante rezultate din desfăşurarea proiectului