Prezentare si Activitaţi

Activitatea de management este o componentă esenţiala pentru derularea optima a tuturor activitatilor proiectului, aceasta asigurând coordonarea si monitorizarea activitatilor, coordonarea interactiunii cu expertii straini, managementul general orientat catre obiective si livrabile, managementul financiar contabil, elaborarea rapoartelor catre autoritatea de finantare, organizarea evenimentelor, precum si asigurarea suportului administrativ pentru derularea proiectului.

  • Rapoarte anuale
  • Raport final
  • Raport al conferintei de lansare proiect
  • Web site functional