• Site-ul oficial al Uniunii Europene - europa.eu
  • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - www.mmuncii.ro
  • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul www.fonduri-ue.ro
  • Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - www.aracis.ro
  • Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (MEF)

www.mfinante.ro

www.fonduri-UE.ro

  • POS CCE

Autoritatea de Management pentru POS CCE - Ministerul Finanţelor Publice (MFP)

www.minind.ro

amposcce.minind.ro

  • POS DRU

Autoritatea de Management pentru POS DRU - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)

www.mmuncii.ro

www.fseromania.ro

  • Organism Intermediar POS DRU - Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării

www.posdru.edu.ro

  • Reprezentanţa Comisiei Europene în România

www.infoeuropa.ro

www.euractiv.ro/uniunea-europeana

 

Pagini de web private:

 

Adrese europene utile (web site)