Prezentare Generala

Una dintre priorităţile ACADEMIS a fost reprezentată de perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calităţii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel european. Din acest motiv, o dimensiune distinctă a proiectului a avut în vedere propunerea de indicatori de performanţă în vederea proiectării unui proces de benchmarking la nivelul instituţiilor de învăţământ superior din România.

În cadrul Activității 3, acțiunile preconizate pentru elaborarea anuală şi finală, pe baze comparative naţionale şi europene, a indicatorilor de referinţă pe tipuri de instituţii şi domenii de studii (benchmarking instituţional şi specializat) au fost:

a. Elaborarea metodologiei de construcţie a indicatorilor de referinţă;

b. Constituirea de comisii de elaborare a indicatorilor de referinţă pentru domenii de studii. Supervizarea activităţilor comisiilor specializate şi acceptarea propunerilor de indicatori;

c. Simularea aplicării indicatorilor selectaţi şi formularea indicatorilor de performanţă (pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost alese 10 domenii de studiu, relevante la nivel național și european: Ştiinţe ale naturii; Filosofie şi ştiinţe umaniste; Drept; Sociologie / Ştiinţe politice; Finanţe / Economie; Arte plastice, decorative şi design / Muzică / Teatru; IT (Calculatoare şi tehnologia informaţiei); Inginerie mecanică; Medicină general; Programe speciale). Pentru fiecare dintre aceste domenii a fost propusă o comisie alcătuită din experți care au elaborat indicatorii de referință și care au coordonat simularea fezabilității acestora;

d. Analiza spațiilor de variație, validarea indicatorilor propuși și elaborarea unui raport de benchmark.