14.04.2011 14:46

Comunicat de presă

 

Seminarul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

 

În data de 19 martie 2011, a avut loc, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, primul Seminar Regional în Regiunea de Dezvoltare Sud - Est, organizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), prin proiectul finanțat din fonduri europene: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1.

 

La această acțiune au participat: cadre didactice cu funcții de conducere, membri ai departamentelor de asigurare a calității universitare, studenți din universitățile de stat și particulare din regiune: Universitatea „Ovidius“ din Constanţa; Universitatea Maritimă din Constanţa; Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi; Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ din Constanţa; Universitatea „Andrei Şaguna“ din Constanţa; Universitatea „Danubius“ din Galaţi; Fundaţia Gaudeamus – Universitatea Tomis din Constanţa. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai angajatorilor din mediul socio-economic din regiunea de Sud - Est.

 

Scopul acestui Seminar Regional l-a constituit crearea unui forum academic de discuții și dezbateri pe tema „Cultura Calității – încotro?”, plecând de la strategia ARACIS implementată prin proiectul ACADEMIS și de la necesitatea unei culturi a calității în întreg învățământul universitar.

 

Pe parcursul dezbaterilor, au fost punctate aspecte privind rezultatele de până acum ale proiectului ACADEMIS, evidențiindu-se necesitatea implementării unei noi metodologii de evaluare. În același timp, a devenit clară necesitatea universităților care nu au fost cuprinse în proiect de a crește calitatea academică și de a se implica în procesul de evaluare și autoevaluare.

 

Aceste seminarii regionale asigură sustenabilitatea obiectivelor proiectului ACADEMIS, creșterea vizibilitatea ARACIS în mediul universitar românesc și realizarea în învățământul românesc a unei culturi a calității.