Managementul proiectului

 • Rapoarte financiare.
 • Realizarea cererilor de plată.
 • Procedurile de achiziţii publice incluse în proiect.

Autoevaluare şi evaluare externă: Autoevaluarea instituţională şi evaluarea externă a calităţii la nivel de universitate şi programe de studii (specializări) pentru licenţă şi master

 • 46 rapoarte de autoevaluare instituţională şi 46 rapoarte de evaluare externă a universităţilor pe parcursul desfășurării celor trei ani de proiect.
 • Baza de date publică conţinând toate rapoartele de evaluare a Universităţilor evaluate.
 • Metodologia şi Ghidurile asociate cu asigurarea calitatii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel european.

Asigurarea calităţii invatamantului superior din Romania in context european

 • Trei sondaje anuale ţintind populaţia de studenţi şi profesori (1), mediu de afaceri/angajatori (2), opinie publică (3).
 • Trei rapoarte anuale de sondaj privind starea calităţii.
 • Raport anual de tipul Barometrul Calităţii bazat pe cele două rapoarte anuale.
 • Policy Paper în 2010 conţinând propunerile de politici privind îmbunătăţirea calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii

Indicatori de referinţă

 • 10 rapoarte ale grupurilor de lucru.
 • Raport Final în 2010 continând recomandările şi anexe cu domeniile de specializare analizate.
 • Numar special al revistei bi-anuală „Quality Assurance Review”.

Formarea de evaluatori interni si externi ai calitatii academice

 • Suportul de curs pentru îmbunătăţirea evaluării calităţii academice.
 • 3 workshop-uri anuale desfaşurate pe perioada de trei ani prin care se formează evaluatori interni din cele 45 de universităţi participante în proiect (350 de evaluatori interni ai calitatii)
 • 4 sesiuni de formare anuale la care vor fi formati evaluatorii externi (300 evaluatori externi ai calitatii)

Promovare- Diseminare-Transfer

 • Trei conferinţe anuale organizate în România cu participanţi din instituţii cu un anumit potenţial în transferul de know-how în domeniul calităţii în educaţie
 • Patru vizite de lucru.
 • 6 numere ale Quality Assurance Review