Echipa de management:

Prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU  - Manager proiect
Lect. univ. dr. Mihai FLOROIU - Manager Asistent
Aristotel UNGUREANU - Responsabil Financiar
Ion TĂNASE - Responsabil Financiar Adjunct
Jurist. Marilena LOLEA - Consilier Juridic 

 

Echipa de implementare:

Prof. univ. dr. ing. Radu Mircea Damian – Coordonator A1
Carmen MIRIAN - Asist. Coord. A1
Oana SARBU - Asist. Coord. A1
Prof. univ. dr. Lazar VLASCEANU – Coordonator A2
Mihai PAUNESCU – Asist. Coord. A2
Prof. univ. dr. Adrian MIROIU – Coordonator A3
Oana ION - Asist. Coord. A3
Prof. univ. dr. ing. Mircea IVANESCU – Coordonator A4 si A5
Mariana Domnica STANCIU - Asist. Coord. A4 si A5


Experți pe termen scurt:

Beneficiari

  • Experţi în evaluare si acreditare din cadrul Comisiilor de Asigurare a Calităţii în învățământul superior, la nivel naţional.
  • Personal cu funcţii de conducere în universităţi si facultăţi; membrii consiliilor/structurilor de conducere ale universităţilor şi facultăţilor
  • Membrii comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate
  • Personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate.
  • Personalul MECI şi MMFES şi al altor organisme publice cu atribuţii de decizie/politică în domeniul FPC, inclusiv asigurarea calităţii şi CNC