Comisia de perfecționare a Metodologiei și a Ghidurilor asociate sub îndrumarea coordonatorului de activitate, prof. univ. dr. ing. Radu Mircea Damian a elaborat proiectul Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță.