Prezentare

Autoevaluarea instituţională şi evaluare externă a calităţii la nivel de universitate şi programe de studii (specializări) pentru licenţă şi master.

În cadrul acestei activităţi vor fi elaborate metodologii instituţionale pentru asigurarea calităţii şi vor fi dezvoltate resurse umane instituţionale corespunzătoare. Această activitate va fi eşalonată pe parcursul duratei proiectului. Anual vor fi evaluate circa 15 universităţi (46 universitati in total), iar in cadrul acestora vor fi evaluate cel putin 20% din programele acestora de studii (specializări). Universităţile vor fi grupate în profil teritorial ţinând cont de geografia regiunilor tradiţionale de dezvoltare, respectiv Transilvania, Banatul şi Maramureşul; Moldova şi Bucovina; Muntenia, Oltenia şi Dobrogea. Alegerea universităţilor participante se va face de către beneficiar în colaborare cu Ministerul Educaţiei ţinând cont de interesul exprimat de universităţi, existenţa cadrului instituţional şi procedural intern de asigurare a calităţii, dar acordându-se prioritate celor provenind din zone dezavantajate socio-economic.

 

Activitati

a. Perfecţionarea Metodologiei şi a Ghidurilor asociate cu asigurarea calitatii la nivel de sistem, în concordanţă cu standardele de calitate la nivel european.

Aceasta subactivitate va fi gestionata de un Coordonator de Activitate si 15 experti pe termeni scurt, provenind din mediul academic din mai multe domenii de specialitate si vor elabora si perfectiona un numar de 5 ghiduri metodologice privind evaluarea institutionala.

b. Construcţia unei baze de date centrale cuprinzand criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă specificate în Metodologie pentru a oferi informaţii empirice despre starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional. Baza de date va fi conectată la informaţiile prezentate de universităţi în rapoartele de autoevaluare, inclusiv cele care privesc personalul didactic angajat pe programe de studii şi posturile didactice corespunzătoare, precum şi rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică. Baza de date va avea acces public iar utilizatorii principali vor fi evaluatorii calităţii.

Aceasta subactivitate va fi realizata de catre 6 experti pe terme scurt, specializati in domeniul IT si programare. Acestia vor fi coordonati de catre asistentul coordonatorului activitatii 1. Acestia vor asigura proiectarea, realizarea metodologiei, implementarea si intretinerea bazei de date.

c. Evaluarea externă si interna a 46 de universităţi (acestea vor fi selectate în funcţie de criteriile menţionate mai sus, dar asigurându-se în acelaşi timp reprezentativitate la nivel naţional în funcţie de zona geografică, forma de proprietate public/privat şi tipul de studii general/tehnic).

Aceasta activitate va fi gestionata de catre Coordonatorul de Activitate si cate 21 de experti pe termen scurt pentru fiecare Universitate.