Rezultatul aferent primului an de implementare a activităţii 2 este Barometrul Calităţii 2009 pe care îl puteţi descărca mai jos în varianta integrală sau rezumat.

 

Starea Calității în Învățământul Superior. Barometrul Calității 2009. Rezumat.

 

Starea Calității în Învățământul Superior. Barometrul Calității 2009. Raport integral.

 

Starea Calității în Învățământul Superior. Barometrul Calității 2010. Rezumat.

 

Starea Calității în Învățământul Superior. Barometrul Calității 2010. Raport integral.

 

NOTĂ

În varianta iniţială, apărută pe site-ul www.aracis.ro, a "Barometrului Calităţii 2009. Distribuţii statistici, interpretări şi opţiuni privind starea calităţii învăţământului superior din România”, rezultat produs în cadrul proiectului strategic „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România, în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, contract POSDRU /2/1.2/S/1, cod proiect 3933, activitatea a II-a, s-a produs o omisiune pe care autorii raportului şi-o însuşesc şi prin prezenta notă o corectează.

 

Astfel, la pagina 135, din „Barometrului calităţii 2009. Distribuţii statistici, interpretări şi opţiuni privind starea calităţii învăţământului superior din România”, în tabelul nr. 3.10 „Clasamentul universităţilor româneşti în funcţie de numărul de articole indexate în perioada 2002 – 2006” (sursa: AdAstra, Cartea albă a cercetării ştiinţifice din România), au fost omise următoarele universităţi: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea din Petroşani, Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanţa şi Universitatea Naţională de Arte.

 

Prin prezenta, ne propunem să corectăm această omisiune şi cerem scuze universităţilor în cauză. Varianta actuală de pe site este cea corectă.