Prezentare si activitati

In condițiile actuale de crestere a ratei de participare în invățămantul superior, a rolului universitaților în procesul de invățare pe tot parcursul vietii, a preocuparilor privind creşterea performanței universitaților (formarea de competente şi rezultate ale cercetarii), existenta unei asimetrii informationale intre furnizorii si beneficiarii serviciilor educationale, precum si redefinirea principiului autonomiei universitare şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii şi ale societăţii mai largi, evaluarea calitatii invatamantului universitar devine un barometru in elaborarea strategiei de crestere a calitatii invatamantului superior.

 

Obiective

  • Identificarea stării de fapt a calităţii serviciilor de invăţământ superior dintr-o perspectivă sistemică şi multi-stakeholder: studenţi, cadre didactice, angajatori.
  • Investigarea sistematică, reprezentativă la nivel naţional, a opiniilor celor trei tipuri de actori menţionaţi cu privire la starea calităţii învăţământului superior.
  • Instituirea unei culturi a transparenţei cu privire la calitatea serviciilor educaţionale şi integrarea vocii beneficiarilor şi a societăţii civile în procesul de elaborare de politici şi strategii instituţionale.
  • Realizarea de studii longitudinale, pe o perioadă de trei ani, pentru identificarea tendinţelor de evoluţie a opiniilor celor trei tipuri de actori.
  • Fundamentarea empirică a viitoarelor politici şi strategii de creştere a calităţii învăţământului superior.

Activitati

1. Realizarea unei anchete anuale (în total 3 anchete în perioada de derulare a proiectului) asupra opiniilor si perceptiilor studentilor cu privire la calitatea serviciilor oferite – raport anual de sondaj.

2. Realizarea unei anchete anuale (în total 3 anchete în perioada de derulare a proiectului) asupra opiniilor si perceptiilor cadrelor didactice cu privire la starea învatamântului superior – raport anual de sondaj.

3. Realizareaunei anchete anuale (în total 3 anchete în perioada de derulare a proiectului) asupra opiniilor si perceptiilor angajatorilor cu privire la calitatea serviciilor oferite si adecvarea acestora cerintelor pietei muncii – raport anual de sondaj.

4. Analiza secundara a datelor existente provenite din rapoartele de evaluare a universitatilor - opinia expertilor cu privire la starea calitatii la nivel sistemic - Barometrul Calitatii - raport anual sintetic continând date din patru surse (trei tipuri de sondaje + datele de evaluare institutionala a universitatilor)

5.Realizarea unui Policy Paper în cel de-al treilea an de proiect continând propunerile de politici privind îmbunatatirea calitatii la nivel de sistem si pe tipuri de institutii, propuneri fundamentate empiric pe analizele longitudinale întreprinse.

 

Resursa umana investita in atingerea obiectivelor propuse este formata din Coordonatorul Activitatii si echipa formata din Asistentul coordonator, 3 experti pentru realizarea metodologiei, cate 3 experti pentru analiza datelor si realizarea rapoartelor anuale pentru cele 3 sondaje realizate anual. Echipa de realizare a Barometrului Calitatii va fi formata din 10 experti anual. 9 experti vor contribui la elaborarea Policy Paper la finalul proiectului.

Culegerea datelor va fi subcontractata conform OUG 34/2004 unor institute specializate in cercetarea sociala.